Categories
pulsni oksimetar

Šta je pulsni oksimetar?

Pulsni oksimetar je medicinsko sredstvo koje neinvazivnim putem utvrdjuje nivo kiseonika u krvi (saturaciju O2) I puls (srčanu frekvencu). Koristi se u bolnicama za procenu respiratorne i funkcije kardiovaskularnog sistema. Jednostavan je I lak za korišćenje u kućnim uslovima. Daje nam rano upozorenje na smanjenu oksigenaciju bez vadjenja krvi. Pulsni oksimetar utvrdjuje procenat kiseonika koji se prenosi putem krvi u poređenju sa mogućim maskimumom prenosa, tj zasićenje krvi kiseonikom. Pogodan je za sve uzraste.

Čemu služi pulsni oksimetar?

Pulsni oksimetar je odličan pokazatelj funkcije dijanih puteva, kao I kardiovaskularnog sistema. Posebno je pogodan za osobe sa hroničnom srčanom bolešću ili astmom, za utvrdjivanje I praćenje bolesti I korigovanje terapije. Koristan je za proveru nivoa hemoglobina kod pacijenata sa HOBP-om, apnejom, kod pušača, kao i kod ljudi koji su izloženi zagađenom vazduhu. Zdravi ljudi, sportisti i ljudi koji vežbaju na velikim nadmorskim visinama koriste ga za proveru svog zdravstvenog stanja I kondicije.

Koje su normalne vrednosti zasićenosti krvi kiseonikom?

Kod zdravih ljudi vrednosti zasićenosti krvi kiseonikom su iznad 95%. Normalne vrednosti su između 94% i 99%. Smanjen opseg je između 90% i 94% i u tom slučaju se preporučuje poseta lekaru. Niska vrednost zasićenosti kiseonikom (<90%) uglavnom ukazuje na pogorsanje osnovne bolesti i tada je potrebno potražiti pomoć lekara. Smanjena vrednosti kiseonika u krvi se manifestuju kao nedostatak daha, ubrzan rad srca, slabost, nervoza, preznojavanje. Ako se zna da je zasićenost kiseonikom hronično smanjena, potrebno je praćenje stanja pomoću pulsnog oksimetra kao I korigovanje terapije u konsultaciji sa lekarom. Ako se smanjena zasićenost krvi kiseonikom javlja prvi put, sa ili bez pratećih simptoma, morate se posavetovati sa svojim lekarom.

Kako radi pulsni oksimetar?

Pulsna oksimetrija je jednostavna neinvazivna tehnika za praćenje zasićenosti krvi kiseonikom. Pulsni oksimetar poseduje dve diode koje emituju svetlost dve talasne dužine, crvenu i infracrvenu koje prolaze kroz prst I detektuju prisustvo kiseonika.

Korišćenje pulsnog oksimetra je vrlo jednostavno: Ubacite jedan prst u otvor za prst pulsnog oksimetra i držite prst mirno. Udobno se smestite i ne pomerajte telo tokom merenja . Pritisnite taster da biste zapoceli merenje. Nakon nekoliko sekundi pojaviće vam se rezultat na displeju uređaja. Da bi merenje bilo tačno potrebno je da prst bude čist, nokat uredno podsečen, bez laka za nokte I ostalih kozmetičkih dodataka. Budite mirni tokom merenja I ne pomerajte prst.

Upotreba pulsnog oksimetra u prevenciji I dijagnostici COVID-19

Tokom pandemije Covid 19 upotreba pulsnog oksimetra se pokazala kao neophodna u proceni težine bolesti. Zasićenost krvi kiseonikom, uz druge kriterijume pomaže u postavljanju dijagnoze, odlučivanju o daljem lečenju i utvrđivanju potrebe za kiseoničkom terapijom ili bolničkim lečenjem. Pulsni oksimetar je od velike pomoći bolesniku i članovima njegove porodice za blagovremeno prepoznavanje pogoršanja. On je veoma koristan vodič u odlučivanju o daljem lečenju, uz podatke o kliničkim simptomima i znacima bolesti. Pulsni oksimetar pruža bolesniku sigurnost da je zasićenost krvi kiseonikom u granicama normale ili da je potrebno potražiti pomoć lekara.