Categories
Respiratorna terapija

Pouzdana inhalacija Philips inhalatorima

Inhalacija Philips inhalatorima predstavlja efikasan i bezbedan metod lečenja respiratornih infekcija. Philips inhalatori su pogodni za profesionalnu i kućnu upotrebu.

Zašto je inhalacija Philips inhalatorima efikasna?

Inhalacija Philips inhalatorima omogućava primenu inhalacionih lekova u obliku čestica aerosoli. Čestice aerosoli dospevaju veoma brzo u  respiratorni sistem, bez većeg i nepotrebnog apsorbovanja u krvotok. Inhalacija ima jak terapijski učinak, budući da čestice aerosoli direktno tretiraju oštećenu sluznicu respiratornih puteva. Dejstvo inhalacionih lekova počinje za 5 do 10 minuta, za razliku od oralne terapije, koja dostiže terapijsko dejstvo za 45 do 60 min. Inhalacionim putem se mogu davati lekovi za astmu (bronhodilatatori i kortiko-steroidi), određene vrste antibiotika, lekovi za iskašljavanje, kao i rastvori natrijum-hlorida u različitim koncentracijama. Fiziološki rastvor (0,9% rastvor NaCl) je najčešći rastvarač za inhalacione lekove. Lekove za inhalaciju prepisuje iskljucivo lekar.

Kako izbor inhalatora utiče na uspešnost inhalacione terapije ?

Kvalitetan inhalator treba da proizvede aerosol sačinjen od čestica aerosoli, optimalne veličine, koje imaju terapeutsko dejstvo. Takođe, treba da omogući brzu primenu lekova i jednostavnu upotrebu. Terapeutsko dejstvo imaju samo čestice aerosoli veličine od 3 do 5 mikrona. Čestice koje imaju promer veći od 5 mikrona zadržavaju se u gornjim delovima disajnih puteva, ne dospevaju do plućnih alveola, dok se čestice manje od 1 mikrona izbace izdahom.

Philips kompresorski inhalatori

Na bazi dugogodišnjeg iskustva na polju aerosol terapije Philips Respironics je patentirao jedinstvenu Sidestream tehnologiju za raspršivanje inhalacionih lekova. Prednosti Philips inhalatora sa Sidestream tehnologijom:

  • veća iskorišćenost inhalacionog leka
  • kraće vreme inhalacije
  • povećan disajni protok

Philips inhalatori prilikom raspršivanja leka proizvedu preko 80% čestica veličine manje od 5 mikrona.Upravo zbog optimalne veličine čestica aerosoli koje prodiru ne samo u gornje nego i u donje disajne puteve – plućne alveole, terapija je efikasnija i iskorišćenost leka je veća. Inhalacija u proseku traje od 6 do 8 minuta.

Za dodatne informacije vezane za karakteristike Philips kompresorskih inhalatora, kao i modele koji su dostupni na tržištu pritisnite ovde.