Medisana Merač krvnog pritiska za nadlakticu BU540 Connect

 • Precizno merenje krvnog pritiska na nadlaktici
 • Rezultati merenja su klasifikovani prema standardima SZO (Svetska zdravstvena organizacija) u skladu sa bojama na displeju
 • Indikator aritmije
 • Izračunava prosečnu vrednost poslednja 3 rezultata merenja
 • Bluetooth® 4.0 transfer podataka na VitaDock+ aplikaciju za iOS i Android i na VitaDock Online
 • Veoma veliki displej za lakši pregled rezultata
 • 2×250 memorija za 2 korisnika
 • Besplatno povezivanje na VitaDock+ aplikaciju
 • iOS: iPhone 6S i noviji, iPad Air 2, iPad Mini 4 i noviji. Android: uređaji koji podržavaju Google Android verziju 6.x i Bluetooth 4.2.
 • Veoma velika manžetna (za obim ruke od 22 – 42 cm)

Medisana Merač krvnog pritiska za nadlakticu BU512

 • Velika manžetna (obim nadlaktice 22 – 36 cm)
 • 2 x 90 memorija za 2 korisnika
 • Pouzdano merenje krvnog pritiska na nadlaktici i prikaz aritmije
 • Prikaz sistolnog i dijastolnog pritiska, pulsa, datuma i vremena
 • Rezultati merenja klasifikovani prema standardima SZO (Svetska zdravstvena organizacija) u skladu sa bojama na displeju
 • Veliki brojevi na displeju omogućavaju lakše čitanje rezultata (do 22 mm visine)
 • Izračunava prosečnu vrednost svih izmerenih rezultata
 • Adapter za struju (model 51125) se može dodatno poručiti

Medisana Merač krvnog pritiska za nadlakticu BU535 Voice sa govornom funkcijom

 • Precizno merenje krvnog pritiska na nadlaktici
 • Govorna funkcija na 6 jezika: engleski, nemački, francuski, italijanski, holandski, turski
 • Rezultati merenja su klasifikovani prema standardima SZO (Svetska zdravstvena organizacija) u skladu sa bojama na displeju
 • Detektuje aritmiju (simbol na displeju)
 • 2 x 120 memorija za 2 korisnika
 • Moguće podešavanje jačine zvuka govorne funkcije
 • Veoma velika manžetna (za obim ruke od 22-36 cm)
 • Izračunava prosečnu vrednost 3 poslednja rezultata merenja
 • Veoma veliki displej za lakši pregled rezultata
 • Prikaz na displeju: sistolni i dijastolni pritisak, puls, datum i vreme
 • Pogodno za slepe i slabovide

Medisana Merač krvnog pritiska za nadlakticu BU510

 • Velika manžetna (obim nadlaktice 22 – 36 cm)
 • 2 x 90 memorija
 • Pouzdano merenje i prikaz aritmije
 • Precizno merenje krvnog pritiska na nadlaktici
 • Prikaz sistolnog i dijastolnog pritiska, pulsa, datuma i vremena
 • Rezultati merenja klasifikovani prema SZO
 • Velike cifre na displeju za lakše čitanje (do 22 mm visine)
 • Adapter za struju (model 51125) se moze dodatno poručiti

Ecomed (Medisana) Merač krvnog pritiska za nadlakticu BU90E

 • Precizno merenje krvnog pritiska na nadlaktici
 • Velika manžetna (za obim nadlaktice 22 – 36 cm)
 • 2 x 90 memorija
 • Prikaz sistolnog i dijastolnog pritiska, pulsa, datuma i vremena
 • Detektuje aritmiju
 • Rezultati merenja klasifikovani prema Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji
 • Izračunava prosečnu vrednost svih rezultata merenja
 • Adapter za struju (model 51125) se moze dodatno poručiti

Medisana Merač krvnog pritiska za nadlakticu BU530 Connect

 • Precizno merenje krvnog pritiska na nadlaktici
 • Prikaz sistolnog i dijastolnog pritiska, pulsa, datuma i vremena
 • 2 x 120 memorija za dva korisnika
 • Indikator aritmije
 • Visoko kvalitetan LCD displej sa velikim ciframa omogućava lakše čitanje rezultata
 • Izračunava prosečnu vrednost poslednja 3 rezultata merenja
 • Mogućnost merenja i za dodatnog korisnika (gosta) bez snimanja rezultata
 • Rezultati merenja klasifikovani prema kriterijumima Svetske Zdravstvene Orgaizacije
 • Mogućnost prebacivanja rezultata merenja sa merača pritiska na mobilni telefon ili kompjuter preko Bluetooth Smart (4.0)
 • Prenos podataka na VitaDock+ aplikaciju za iOS i Android i VitaDock online
 • Adapter za struju (model 51125) se može dodatno poručiti

Dodatne funkcije uz besplatnu VitaDock+ aplikaciju za iOS i Android uređaje

 • Grafičnki prikaz izmerenih vrednosti u vremenskom intervalu
 • Mogućnost sinhronizacije rezultata merenja sa VitaDock online
 • Laka razmena podataka putem e-maila

Simboli 2

Kompatibilnost sa drugim (smart) uređajima i operativnim sistemima: iOS: iPhone 4S i noviji modeli, iPad 3 i noviji modeli; Android: uređaji koji podržavaju Google Android 4.3 i Bluetooth 4.0

Prenos podataka na VitaDock online

Uz pomoć novog  VitaDock portala sada možete sačuvati sve Vaše podatke online i sinhronizovati ih između mnogobrojnih iOS i Android uređaja kako biste im imali pristup bilo kada i bilo gde.

 • Pojačana sigurnost, šifrovani prenos podataka
 • Sinhronizacija (npr između iOS i Android uređaja)
 • Podelite podatke sa Vašim lekarem ili na online portalima

VitaDock

Prebacivanje podataka sa merača pritiska na mobilni telefon ili kompjuter je vrlo jednostavno

Prebacivanje podataka 1

 • Prebacite Vaše najvažnije podatke preko VitaDock+ App na VitaDock® Online i iskoristite brojne opcije za pregled podataka na online portalu.
 • VitaDock® Online by Medisana® Vam omogućava da sačuvate, pristupate, analizirate i izvozite Vaše zdravstvene podatke, kao što su krvni pritisak, nivo šećera u krvi, težina, temperatura, zasićenost krvi kiseonikom i aktivnost.
 • Dodatno, možete sinhronizovati podatke i sačuvati ih na online portalu koristeći VitaDock+ App na raznim iOS and Android uređajima.

Merač krvnog pritiska za članak ruke Medisana BW315

 • Pouzdano merenje krvnog pritiska na članku ruke
 • Prikaz sistolnog i dijastolnog pritiska, pulsa, datuma i vremena
 • Detektuje aritmiju
 • Rezultati merenja klasifikovani prema kriterijumima Svetske Zdravstvene Organizacije
 • 2 x 120 memorija za 2 korisnika
 • Indikator istrošenosti baterija
 • Veoma velika manžetna – za obim članka ruke od 12,5 – 21,5 cm
 • Izračunava prosečnu vrednost poslednja 3 rezultata merenja
 • Veliki displej olakšava čitanje rezultata

Merač krvnog pritiska sa manometrom i stetoskopom za odrasle HS-201C1

 • Uključen stetoskop
 • Jednostavan za korišćenje
 • Manžetna za obim ruke od 24 do 34 cm

Medisana Merač krvnog pritiska za nadlakticu CARDIO COMPACT sa ugrađenim budilnikom

2 u 1: Uređaj je sklopiv – pod uglom od 45° je merač pritiska, a pod uglom od 90° je budilnik

Merač pritiska: Rezultati merenja klasifikovani prema SZO

 • LCD ekran: sistolni, dijastolni pritisak i puls
 • Otkriva aritmiju
 • 2 x 500 memorija
 • Preračunava prosečnu vrednost merenja za poslednjih 7 dana
 • Mini USB port za prenošenje podataka na računar

Budilnik: 2 vremenske zone

 • Prikaz datuma, vremena i alarma
 • Alarm sa postepenim pojačanjem zvuka
 • Funkcija odlaganja alarma (Snooze)
 • Mogućnost podešavanja dva alarma

 

Medisana Merač krvnog pritiska za nadlakticu MTS

 • Digitalni merač krvnog pritiska za nadlakticu
 • Rezultati merenja klasifikovani prema standardima SZO
 • Otkriva aritmiju
 • Veliki displej: sistolni, dijastolni pritisak, puls, simbol za aritmiju
 • 2 x 60 memorija za 2 korisnika, datum i vreme merenja
 • Automatsko isključivanje
 • Adapter za struju (model 51125) se moze dodatno poručiti