Categories
Krvni pritisak

Krvni pritisak – samokontrola

Hipertenzija ( povišen krvni pritisak ) je prema definicije Svetske zdravstvene organizacije hronična nezarazna bolest u kojoj su vrednosti krvnog pritiska iznad 140/90 mmHg. Najčešće su povišeni I sistolni I dijastolni krvni pritiak, a javlja se I kao izolovana sistolna ili izolovana dijastolna hipertenzija.

Često pacijenti nemaju nikakve simptome pa se hipertenzija jos naziva I bolest “tihi ubica”. Zato je potrebno svakodnevno kontrolisanje vrednosti krvnog pritiska. Nelečena hipertenzija dovodi do komplikacija od kojih su najčešći moždani I srčani udar.

U današnje vreme, zahvaljujuci digitalnim meračima krvnog pritiska, pacijenti vrlo jednostavno kod kuce svakodnevno mogu da prate vrednosti krvnog pritiska.

Kako se pravilno meri krvni pritisak ?

Postoje pravila kojih pacijenti treba da se pridrzavaju prilikom merenje krvnog pritiska kako bi vrednosti krvnog pritiska bile što tačnije.

 • Svakodnevno meriti krvni pritisak u isto vreme, dva puta dnevo (osim ako lekar nije propisao drugačije)

Ujutru- pre terapije,doručka,kafe

Uveče- pre terapije I večere

 • Pre merenja krvnog pritiska odmoriti 5-10 minuta

Fizička aktivnost utiče na vrednosti krvnog pritiska.

 • Krvni pritisak meriti uvek na istoj ruci, najčešće je to leva ruka (izuzav kada zdravstveno stanje pacijenta zahteva drugačije).
 • Ukoliko se izmerena vrednost učini prenisko ili previsoko pa želite da ponovite merenje, napravite razmak izmedju dva merenja 10-15 minuta kako bi se krvni sudovi vratili u svoje prvobitno stanje.
 • Kafa, alkohol I hrana utiču na vrednost krvnog pritiska pa se savetuje merenje krvnog pritiska sat vremena pre ili posle konzumiranja istih.
 • Pritisak meriti u sedećem, stojećem ili ležećem polozaju, ( zavisno od trenutnog stanja pacijenta ).

Digitalni merači krvnog pritiska za rucni zglob nisu preporučljivi pacijentima koji imaju problema sa cirkulacijom.

 • Bitno je pravilno postaviti manžetnu (u nivou srca)

Ukoliko koristite digitalni merač krvnog pritiska za nadlakticu– ruku oslobodite odeće, postavite manžetnu na nadlakticu 2-3cm iznad pregiba lakta (ne previše zategnuti), crevo prati sredinu prednje strane ruke, prati liniju srednjeg prsta, lakat osloniti na sto.

Ukoliko koristite digitalni merač krvnog pritiska za ručni zglob– merač postavite na ručni zglob sa unutrasnje strane, lakat oslonite na sto, šaku podignite tako da aparat bude u nivou srca.

 • Ukloniti uređaje koji emituju elektromagnetno zračenje iz okoline aparata ( mobilni telefon, radio…) jer mogu da utiču na vrednosti merenja.
 • U toku merenja pritiska budite mirni, ne govorite, ne prekrštajte noge.
 • Ukoliko vam se dobijene izmerene vrednosti krvnog pritiska učine neuobičajeno visoke ili niske, a merili ste krvni pritisak više puta ispravno, obratite se vašem lekaru.
Categories
pulsni oksimetar

Šta je pulsni oksimetar?

Pulsni oksimetar je medicinsko sredstvo koje neinvazivnim putem utvrdjuje nivo kiseonika u krvi (saturaciju O2) I puls (srčanu frekvencu). Koristi se u bolnicama za procenu respiratorne i funkcije kardiovaskularnog sistema. Jednostavan je I lak za korišćenje u kućnim uslovima. Daje nam rano upozorenje na smanjenu oksigenaciju bez vadjenja krvi. Pulsni oksimetar utvrdjuje procenat kiseonika koji se prenosi putem krvi u poređenju sa mogućim maskimumom prenosa, tj zasićenje krvi kiseonikom. Pogodan je za sve uzraste.

Čemu služi pulsni oksimetar?

Pulsni oksimetar je odličan pokazatelj funkcije dijanih puteva, kao I kardiovaskularnog sistema. Posebno je pogodan za osobe sa hroničnom srčanom bolešću ili astmom, za utvrdjivanje I praćenje bolesti I korigovanje terapije. Koristan je za proveru nivoa hemoglobina kod pacijenata sa HOBP-om, apnejom, kod pušača, kao i kod ljudi koji su izloženi zagađenom vazduhu. Zdravi ljudi, sportisti i ljudi koji vežbaju na velikim nadmorskim visinama koriste ga za proveru svog zdravstvenog stanja I kondicije.

Koje su normalne vrednosti zasićenosti krvi kiseonikom?

Kod zdravih ljudi vrednosti zasićenosti krvi kiseonikom su iznad 95%. Normalne vrednosti su između 94% i 99%. Smanjen opseg je između 90% i 94% i u tom slučaju se preporučuje poseta lekaru. Niska vrednost zasićenosti kiseonikom (<90%) uglavnom ukazuje na pogorsanje osnovne bolesti i tada je potrebno potražiti pomoć lekara. Smanjena vrednosti kiseonika u krvi se manifestuju kao nedostatak daha, ubrzan rad srca, slabost, nervoza, preznojavanje. Ako se zna da je zasićenost kiseonikom hronično smanjena, potrebno je praćenje stanja pomoću pulsnog oksimetra kao I korigovanje terapije u konsultaciji sa lekarom. Ako se smanjena zasićenost krvi kiseonikom javlja prvi put, sa ili bez pratećih simptoma, morate se posavetovati sa svojim lekarom.

Kako radi pulsni oksimetar?

Pulsna oksimetrija je jednostavna neinvazivna tehnika za praćenje zasićenosti krvi kiseonikom. Pulsni oksimetar poseduje dve diode koje emituju svetlost dve talasne dužine, crvenu i infracrvenu koje prolaze kroz prst I detektuju prisustvo kiseonika.

Korišćenje pulsnog oksimetra je vrlo jednostavno: Ubacite jedan prst u otvor za prst pulsnog oksimetra i držite prst mirno. Udobno se smestite i ne pomerajte telo tokom merenja . Pritisnite taster da biste zapoceli merenje. Nakon nekoliko sekundi pojaviće vam se rezultat na displeju uređaja. Da bi merenje bilo tačno potrebno je da prst bude čist, nokat uredno podsečen, bez laka za nokte I ostalih kozmetičkih dodataka. Budite mirni tokom merenja I ne pomerajte prst.

Upotreba pulsnog oksimetra u prevenciji I dijagnostici COVID-19

Tokom pandemije Covid 19 upotreba pulsnog oksimetra se pokazala kao neophodna u proceni težine bolesti. Zasićenost krvi kiseonikom, uz druge kriterijume pomaže u postavljanju dijagnoze, odlučivanju o daljem lečenju i utvrđivanju potrebe za kiseoničkom terapijom ili bolničkim lečenjem. Pulsni oksimetar je od velike pomoći bolesniku i članovima njegove porodice za blagovremeno prepoznavanje pogoršanja. On je veoma koristan vodič u odlučivanju o daljem lečenju, uz podatke o kliničkim simptomima i znacima bolesti. Pulsni oksimetar pruža bolesniku sigurnost da je zasićenost krvi kiseonikom u granicama normale ili da je potrebno potražiti pomoć lekara.

Categories
Respiratorna terapija

Pouzdana inhalacija Philips inhalatorima

Inhalacija Philips inhalatorima predstavlja efikasan i bezbedan metod lečenja respiratornih infekcija. Philips inhalatori su pogodni za profesionalnu i kućnu upotrebu.

Zašto je inhalacija Philips inhalatorima efikasna?

Inhalacija Philips inhalatorima omogućava primenu inhalacionih lekova u obliku čestica aerosoli. Čestice aerosoli dospevaju veoma brzo u  respiratorni sistem, bez većeg i nepotrebnog apsorbovanja u krvotok. Inhalacija ima jak terapijski učinak, budući da čestice aerosoli direktno tretiraju oštećenu sluznicu respiratornih puteva. Dejstvo inhalacionih lekova počinje za 5 do 10 minuta, za razliku od oralne terapije, koja dostiže terapijsko dejstvo za 45 do 60 min. Inhalacionim putem se mogu davati lekovi za astmu (bronhodilatatori i kortiko-steroidi), određene vrste antibiotika, lekovi za iskašljavanje, kao i rastvori natrijum-hlorida u različitim koncentracijama. Fiziološki rastvor (0,9% rastvor NaCl) je najčešći rastvarač za inhalacione lekove. Lekove za inhalaciju prepisuje iskljucivo lekar.

Kako izbor inhalatora utiče na uspešnost inhalacione terapije ?

Kvalitetan inhalator treba da proizvede aerosol sačinjen od čestica aerosoli, optimalne veličine, koje imaju terapeutsko dejstvo. Takođe, treba da omogući brzu primenu lekova i jednostavnu upotrebu. Terapeutsko dejstvo imaju samo čestice aerosoli veličine od 3 do 5 mikrona. Čestice koje imaju promer veći od 5 mikrona zadržavaju se u gornjim delovima disajnih puteva, ne dospevaju do plućnih alveola, dok se čestice manje od 1 mikrona izbace izdahom.

Philips kompresorski inhalatori

Na bazi dugogodišnjeg iskustva na polju aerosol terapije Philips Respironics je patentirao jedinstvenu Sidestream tehnologiju za raspršivanje inhalacionih lekova. Prednosti Philips inhalatora sa Sidestream tehnologijom:

 • veća iskorišćenost inhalacionog leka
 • kraće vreme inhalacije
 • povećan disajni protok

Philips inhalatori prilikom raspršivanja leka proizvedu preko 80% čestica veličine manje od 5 mikrona.Upravo zbog optimalne veličine čestica aerosoli koje prodiru ne samo u gornje nego i u donje disajne puteve – plućne alveole, terapija je efikasnija i iskorišćenost leka je veća. Inhalacija u proseku traje od 6 do 8 minuta.

Za dodatne informacije vezane za karakteristike Philips kompresorskih inhalatora, kao i modele koji su dostupni na tržištu pritisnite ovde.