Šta je pulsni oksimetar?

Pulsni oksimetar je medicinsko sredstvo koje neinvazivnim putem utvrdjuje nivo kiseonika u krvi (saturaciju O2) I puls (srčanu frekvencu). Koristi se u bolnicama za procenu respiratorne i funkcije kardiovaskularnog sistema. Jednostavan je I lak za korišćenje u kućnim uslovima. Daje nam rano upozorenje na smanjenu oksigenaciju bez vadjenja krvi. Pulsni oksimetar utvrdjuje procenat kiseonika koji […]

Detaljnije